Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.9.6 Omstødelse af modregning

Indhold

Afsnittet handler om omstødelse af modregning. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrundelse
  • Modfordringen erhvervet fra tredjemand, og erhververen i ond tro om skyldners insolvens. 

Regel

Bestemmelserne om omstødelse af betaling gælder tilsvarende på modregning, hvis modregning efter reglerne i KL § 43 ikke kunne være sket efter konkursdekretets afsigelse. Se KL § 69, 1. pkt. 

Omstødelse kan dog altid ske, hvis fordringen på skyldneren er erhvervet fra tredjemand ved overdragelse eller retsforfølgning, og erhververen da indså eller burde indse, at skyldneren var insolvent. Se KL § 69. 2. pkt. 

Begrundelse

En modregning kan være iværksat inden konkursen, og den vil da have samme forrykkende virkning som en betaling til den begunstigede fordringshaver. 

Betingelserne for at omstøde en modregning efter bestemmelsen er, at

  • modregning ville kunne være nægtet efter KL § 42, og
  • omstødelse ville kunne være sket, hvis der havde været tale om en almindelig betaling i stedet for en modregning. 

Se afsnit G.A.3.4.1.4.2 Individualforfølgning og modregning i konkurs Individualforfølgning og modregning i konkurs om KL § 42. 

Omstødelse af betalinger kan komme på tale efter bestemmelserne i KL § 67, § 72 og § 74. 

Se følgende afsnit for mere om disse bestemmelser:

Modfordringen erhvervet fra tredjemand, og erhververen i ond tro om skyldners insolvens

Reglen i KL § 69, 2. pkt., gælder, uanset hvilket vederlag der måtte være ydet for fordringen. Det må antages, at skyldneren på erhvervelsestidspunktet skal være fordringshaver for hovedfordringen.

Kilde: Skat

Læs også:

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

BEREGNER
Skatteberegning 2017 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2017, kan du beregne skatten for indkomståret 2017. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2016, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2016.

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.