Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.3.5 Konsekvensen af, at sikkerhed ikke stilles

Da SKATs krav om sikkerhed er udtryk for, at en mindre indgribende sanktion ikke har været tilstrækkeligt til at eliminere risikoen for tab, vil SKAT som udgangspunkt inddrage virksomhedens registrering, hvis den krævede sikkerhed ikke stilles. Se afsnit G.A.3.3.4 Inddragelse af registrering om inddragelse af registrering.

Inddragelsen vil gælde alle virksomhedens registreringsforhold efter opkrævningsloven, dvs. moms, lønsumsafgift, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og/eller punkt- og miljøafgifter. For punktafgifter er det forudsat, at inddragelsen sker midlertidigt, indtil sikkerheden stilles. Se fx ØLVINAL § 19.

SKAT kan vælge at ophæve inddragelsen af virksomhedens registrering, så virksomheden på ny registreres, hvis sikkerheden stilles efter registreringen er inddraget.

SKAT kan vælge at kræve en ny registreringsanmeldelse fra virksomheden, hvis registreringen er inddraget på baggrund af manglende sikkerhedsstillelse, og på den baggrund træffe en ny afgørelse om sikkerhedsstillelse, der kan afvige fra den, der begrundede inddragelse af registreringen.

Inddragelse af virksomhedens registrering kan i visse situationer være et alternativ til indgivelse af konkursbegæring.

Dette er tilfældet, hvis

  • virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed
  • der ikke er kendskab til aktiver overhovedet, herunder eventuelle omstødelses- eller erstatningskrav i tilfælde af konkurs
  • det konkret vil være muligt at inddrage virksomhedens registrering i tilfælde af manglende sikkerhedsstillelse, se OPKL § 11, stk. 9.

Se i øvrigt SKM2007.653.SKAT og afsnit G.A.3.4.1.3.1.2 Den retlige interesse i konkurs om den retlige interesse i konkurs.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.