Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.3.2.8 Forkortet afregning for punktafgifter

Punktafgifter skal opdeles i de EU-harmoniserede punktafgifter og de ikke-EU-harmoniserede punktafgifter, der er reguleret i henholdsvis de EU-harmoniserede afgiftslove og de ikke-harmoniserede afgiftslove.

EU-harmoniserede afgiftslove

De EU-harmoniserede afgiftslove omfatter mineralolie, spiritus, tobak, vin og øl.

Der kan ikke pålægges forkortet afregning, men registreringen kan fratages. Se afsnit G.A.3.3.4.6 Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene Inddragelse af registrering efter punktafgiftslovene.

Ikke-EU-harmoniserede afgiftslove

Dette omfatter de afgiftslove, der er oplistet i bilag 1, liste A til opkrævningsloven, dog med undtagelse af de afgiftslove, der er harmoniseret, se ovenfor.

Før opkrævningsloven trådte i kraft 1. januar 2001, var der i langt de fleste af disse afgiftslove hjemmel til at pålægge

  • virksomheder at indsende angivelser for en kortere periode end en måned
  • en kortere betalingsfrist.

Disse muligheder findes ikke efter opkrævningsloven. Der er ikke mulighed for at forkorte angivelses- og betalingsfrister.

Varemodtagere, som erhvervsmæssigt indfører varer fra et EU-land, men som ikke er registreret efter en punktafgiftslov, skal anmelde sig til registrering før varen sendes. Denne anmeldelse gælder i fem år. Afgiften af de varer, som den erhvervsdrivende varemodtager modtager, forfalder ved modtagelsen, men virksomheden kan opgøre beløbet for en måned af gangen og betale senest den 15. i den efterfølgende måned.

Hvis en erhvervsdrivende varemodtager gentagne gange angiver og betaler for sent, kan SKAT pålægge virksomheden at afregne afgiften kontant, hvilket betyder, at afgiften skal angives og betales ved varens modtagelse. Det er den samme regel, der gælder for registrerede varemodtagere i EU-harmoniserede afgiftslove.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.