Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.8.3 Krav med manglende mulighed for inddrivelse i udlandet

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et krav må ophøre som følge af, at der ikke er mulighed for at inddrive det i udlandet.

Afsnittet indeholder

 • Fordringer der ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale
 • Fordringer der kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale
 • Fordringer der ikke kan inddrives efter en bistandsaftale og hvor kravet er større end 11.250 kr.

Bemærk

Restbeløb, der opstår som følge af kursdifferencer eller vekselgebyrer, skal ikke opkræves hos skyldner, men må ophøre.

Se også

Fordringer der ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale

For:

 • Fordringer på indtil 2.500 kr., ekskl. renter og omkostninger, efter den nordiske bistandsaftale og
 • øvrige fordringer indtil 1.500 Euro (ca. 11.250 kr.) inkl. renter og omkostninger

gælder, at fordringen, ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale.

Kravet kan derfor ophøre når:

 • skyldner er fraflyttet til udlandet, og
 • der er forløbet mindst 6 måneder, efter at rykning for fordringens betaling har fundet sted, eller, såfremt rykning ikke har været mulig, 6 måneder fra fordringens forfaldsdag.

Skønnes udlandsopholdet at være af kortere varighed, bør fordringen kun afskrives.

Fordringer der kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale

For

 • Fordringer på 2.500 kr. og derover efter den nordiske bistandsaftale og
 • fordringer på 1.500 euro (svarer til ca. 11.250 kr.) eller derover, som kan fremsættes efter øvrige bistandsaftaler

gælder, at fordringen kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale.

Kravet kan derfor evt. afskrives, når:

 • skyldner er fraflyttet til udlandet, og
 • fordringen er søgt inddrevet via eksisterende inddrivelsesaftaler eller RIM har vurderet, at en eksisterende aftale ikke vil være lønsom at anvende.

I de tilfælde, hvor de udenlandske myndigheder har opgivet at inddrive en fordring, kan fordringen ophøre, når forældelse indtræder.

Fordringer der ikke kan inddrives efter en bistandsaftale og hvor kravet er større end 11.250 kr.

For

 • Krav på 1.500 euro (svarer til ca. 11.250 kr.) og derover, hvor restanten befinder sig i et land, som Danmark ikke har bistandsaftale med

gælder, at fordringen, ikke kan fremsendes til inddrivelse i udlandet efter en bistandsaftale. RIM har dog indgået aftale med et inkassofirma. Se afsnit G.A.3.6 International inddrivelse om International inddrivelse.

Kravet kan efter et konkret skøn, hvis inddrivelsen må anses for

 • åbenbart formålsløs eller
 • forbundet med uforholdsmæssige omkostninger / ressourceanvendelse

og set i lyset af

 • restancens størrelse,
 • alder og
 • beskaffenhed i øvrigt,

og de øvrige kriterier afskrives efter INDOG § 16. Se afsnit G.A.3.1.8.1 Afskrivning af fordringer.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.