Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.A.2.4.6 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse af råstof- og dækningsafgift

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Afsnittet indeholder

  • Varer til fremstilling af chokolade- og sukkervarer
  • Fremstilling af afgiftsfri varer
  • Apotekervarer
  • Leverancer til udlandet
  • Afgiftsfrihed ved indførsel.

Varer til fremstilling af chokolade- og sukkervarer

Råstofafgiftspligtige varer, der modtages fra udlandet af fremstillingsvirksomheder registreret som oplagshavere vedrørende chokolade- og sukkervarer, med henblik på fremstilling af varer omfattet af chokolade- og sukkervareafgift, er fritaget for råstofafgift. Se CHOAL § 20, stk. 1, nr. 1.

SKAT kan give bevilling til godtgørelse af råstofafgift af afgiftsberigtigede varer, der erhvervsmæssigt overføres til en registreret oplagshaver til fremstilling af varer, der er afgiftspligtige som chokolade- og sukkervarer. Se CHOAL § 20, stk. 3, nr. 1.

Fremstilling af afgiftsfri varer

SKAT kan give bevilling til afgiftsfritagelse for råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt anvendes til fremstilling af varer, der ikke ved modtagelse fra udlandet ville være dækningsafgiftspligtige. Se CHOAL § 20, stk. 2.

Apotekervarer

Råstofafgiftspligtige varer, der anvendes til fremstilling af varer, hvis udlevering er forbeholdt apotekerne efter lov om apotekervæsenet § 34, jf. lovbekendtgørelse nr. 248 af 2. juli 1962, er fritaget for afgift. Se CHOAL § 20, stk. 1, nr. 2.

Leverancer til udlandet

SKAT kan meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede råstofafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt, enten leveres til udlandet, eller anvendes til fremstilling af varer, som efterfølgende leveres til udlandet. Se CHOAL § 20, stk. 3, nr. 2 og stk. 4.

SKAT kan endvidere meddele bevilling til godtgørelse af afgiften af afgiftsberigtigede dækningsafgiftspligtige varer, der erhvervsmæssigt leveres til udlandet. Se CHOAL § 22, stk. 8.

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for råstof-/dækningsafgiftspligtige varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen. Se CHOAL § 20, stk. 4, 2. pkt.

Afgiftsfrihed ved indførsel

Der er afgiftsfrihed for varer, der indføres eller modtages fra udlandet, i samme omfang og under tilsvarende betingelser som fastsat for afgiftsfrihed efter ML § 36, stk. 1, nr. 1-3. Se CHOAL § 21 og § 22, stk. 8.

Se også

Se også afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.