Til forside TAX.DK - skat & afgift
Hyppigt stillede spørgsmål

Hvordan kan man klage over sin forskudsregistrering?

Hvordan beregnes trækprocenten?

Hvordan beregnes skattekortfradraget?

Hvordan beregnes frikortet?

Hvordan beregnes B-skat?

Hvordan beregnes trækprocenten?

Hvordan beregnes rentegodtgørelsen?

Hvordan beregnes procenttillægget?

Hvilken forrentning gives der ved overskydende skat?

Hvordan beregnes den grønne check?

Hvordan beregnes seniorskattenedslaget?

Hvordan beregnes udligningsskatten?

Hvordan beregnes halv lempelse efter ligningslovens § 33 A

Hvordan beregnes lempelse efter ligningslovens § 33?

Hvordan beregnes lempelse efter ligningslovens § 33 A?

Hvordan beregnes creditlempelse?

Hvordan beregnes lempelse ved exemption efter ny metode?

Hvordan beregnes exemptionslempelse efter gammel metode?

Under hvilke betingelser kan et underskud fremføres til modregning i et senere indkomstår?

Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten, hvis en ejendom er ejet i sameje?

Skal man betale ejendomsværdiskat af en ejendom, der ligger i udlandet?

Hvilket nedslag kan man få i ejendomsværdiskatten ved udlejning?

Hvor stort et nedslag kan pensionister få i ejendomsværdiskatte?

Hvad er satsen for ejendomsværdiskat?

Hvilke ejendomme er omfattet af ejendomsværdiskatteloven?

Hvem skal betale ejendomsværdiskat?

Hvordan beregnes ejendomsværdiskatten?

Hvordan beregnes skatten for gifte?

Hvordan beregnes skatte for ugifte?

Hvordan omregner man delårsindkomst til helårsindkomst?

Hvad er skatteloftet?

Har begrænset skattepligtige mulighed for at få et personfradrag?

Hvordan beregnes skatteværdien af personfradraget?

Kan et uudnyttet personfradrag overføres til ægtefællen?

Hvad er personfradrag for fuldt skattepligtige personer?

Hvordan beregnes skat af negativ aktieindkomst?

Hvordan beskattes aktieindkomst hos ægtefæller?

Hvordan beskattes aktieindkomst over grænsen?

Hvordan beskattes aktieindkomst?

Hvordan beregnes skatten for begrænset skattepligtige?

Hvordan beregnes skatten for en gift person?

Hvordan beregnes den kommunale indkomstskat?

Hvordan beregnes skatten for en ugift?

Hvilken betydning har samlivet for skatteberegningen

Hvornår anses man for samlevende i skattemæssig forstand?

Hvilke indtægter indgår i aktieindkomsten?

Hvilke fradrag betragtes som ligningsmæssige fradrag?

Hvilke indtægter indgår i kapitalindkomsten?

Hvilke fradrag anerkendes i kapitalindkomsten?

Hvordan beregnes personlig indkomst?

Hvem skal betale arbejdsmarkedsbidrag?

Hvilke fradrag anerkendes i den personlige indkomst?

Hvordan beregnes den skattepligtige indkomst?

! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.