Skilsmisse 

Af Hans Chr. Spies, spies@tax.dk, 15/8-2014

Man kan enten blive skilt efter separation eller straks. Såfremt man først bliver separeret, bliver man ikke automatisk skilt.

Såfremt der er enighed om det, kan man blive skilt straks.1) Er der derimod ikke enighed, kan man i første omgang kun blive separeret.2)

Skilsmisse efter separation

Man har ret til skilsmisse efter 1/2 års separation.3)

Skilsmisse med det samme

Selvom der ikke er enighed, har man ret til skilsmisse med det samme i følgende situationer:

  1. Hvis man har levet adskilt fra sin ægtefælle i de sidste 2 år på grund af uoverensstemmelse.4)
  2. Hvis ens ægtefælle har været utro eller har deltaget i et lignende seksuelt forhold. Skilsmisse kan dog ikke kræves, hvis man har været indforstået med handlingen eller senere må anses at have frafaldet sin ret.5)
  3. Hvis ens ægtefælle har udøvet forsætlig vold eller har udøvet seksuelt overgreb mod en, mod børnene, mod ens eller børnenes nærmeste pårørende, som ægtefællen eller børnene er knyttet til, eller mod andre børn.6)
  4. Hvis ens ægtefælle har indgået nyt ægteskab.7)
  5. Hvis ens ægtefælle ulovligt har ført ens barn ud af landet eller ulovligt tilbageholder barnet i udlandet.8)

Børn og skilsmisse

En fælles forældremyndighed fortsætter, selvom man er blevet separeret eller skilt.9) Er forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældremyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der er holdepunkter for at antage, at forældrene ikke kan samarbejde om barnets forhold til barnets bedste.10)

Har man fælles forældremyndighed, og er man ikke enige om, hos hvem barnet skal have bopæl, afgøres dette af retten.11)

Fremgangsmåden ved separation og skilsmisse

Separation og skilsmisse gives ved bevilling eller dom.12)


1) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 20.
2) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 30, stk. 1.
3) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 30, stk. 2.
4) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 32.
5) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 33, stk. 1.
6) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 34, stk. 1.
7) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 35.
8) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 36, stk. 1.
9) Jf. forældreansvarslovens § 8.
10) Jf. forældreansvarslovens § 11.
11) Jf. forældreansvarslovens § 17.
12) Jf. lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 42, stk. 1.

Om artiklens forfatter